Meerjarige Nb-wetvergunning garnalenvisserij

Op donderdag 15 december 2016, ontvingen de gezamenlijke PO’s de nieuwe Nb-wetvergunning garnalenvisserij, die eerder dit jaar is aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. De nieuwe Nb-wetvergunning treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2022.

Eerder dit jaar heeft de Nederlandse Vissersbond – als penvoerder van de gezamenlijke vergunningaanvraag – namens de individuele leden garnalenvissers van de belangenorganisaties voor de Nederlandse beroepsvisserij (Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen en PO Rousant) een nieuwe Nb-wetvergunning garnalenvisserij aangevraagd voor de gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta en Vlakte van de Raan.

Zesjarige vergunning
De huidige Nb-wetvergunning loopt af per 31 december dit jaar en de afgelopen maanden is er door betrokkenen hard gewerkt om de nieuwe, meerjarige vergunning vanaf 1 januari aanstaande mogelijk te maken. Na intensief overleg met onder meer overheid en stakeholders, onafhankelijk onderzoek middels een Passende Beoordeling en gedegen samenwerking tussen de vier belangenorganisaties, mag het resultaat er zijn: een nieuwe Nb-wetvergunning voor zes jaar.

Verdere verduurzaming
Uiteraard zijn we erg blij dat er nu een meerjarige vergunning is afgegeven voor de garnalenvisserij, maar de sector blijft uiteraard niet stilzitten. De gesprekken en onderhandelingen met partijen als de overheid en NGO’s binnen de VIBEG- en VisWad-trajecten zullen ook de komende periode doorgaan. Samen willen partijen komen tot verdere invulling en uitwerking van de gemaakte afspraken ter verduurzaming van de garnalenvisserij.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Egbert van der Tuin, T 0527-698151 of per e-mail: secretariaat@vissersbond.nl